Nový nález gibbsitu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo)

Pages 247 - 254
Citation MACEK, Ivo, SOUMAR, Jan, MALÍKOVÁ, Radana, VRTIŠKA, Luboš a ČEJKA, Jiří. Nový nález gibbsitu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2015, 23(2), 247 - 254. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/23-2/novy-nalez-gibbsitu-z-tefritoveho-lomu-hammerunterwiesenthal-v-krusnych-horach-nemecko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím