Petrologie hornin v severní části mariánskolázeňského metaofiolotového komplexu a přilehlé oblasti Tepelského krystalinika

Stránky 346-355
Citace MLČOCH, Bedřich a BURIÁNEK, David. Petrologie hornin v severní části mariánskolázeňského metaofiolotového komplexu a přilehlé oblasti Tepelského krystalinika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 346-355. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/petrologie-hornin-v-severni-casti-marianskolazenskeho-metaofiolotoveho-komplexu-a-prilehle-oblasti-tepelskeho-krystalinika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím