Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 333-345
Citace SEJKORA, Jiří, MACEK, Ivo, ŠKÁCHA, Pavel, PAULIŠ, Petr, PLÁŠIL, Jakub a TOEGEL, Vlastimil. Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 333-345. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/vyskyt-asociace-hg-a-tl-selenidu-na-opustenem-uranovem-lozisku-zalesi-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím