Minerály a rudní nálomy na žíle Geister (Dušní) v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika)

Stránky 202-214
Citace PLÁŠIL, Jakub, HORÁK, Vladimír a ŠKÁCHA, Pavel. Minerály a rudní nálomy na žíle Geister (Dušní) v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 202-214. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/mineraly-a-rudni-nalomy-na-zile-geister-dusni-v-zapadni-casti-jachymovskeho-rudniho-reviru-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím