Historie dolování na žíle Geister v západní části jáchymovského rudního revíru

Stránky 192-201
Citace ŠKÁCHA, Pavel, HORÁK, Vladimír a PLÁŠIL, Jakub. Historie dolování na žíle Geister v západní části jáchymovského rudního revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 192-201. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/historie-dolovani-na-zile-geister-v-zapadni-casti-jachymovskeho-rudniho-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím