Výskyty sideritovej (Fe karbonátovej) a kremeňovosulfidickej mineralizácie pri Lovinobani a Uderinej (Slovenské rudohorie-veporikum), Slovenská republika

Stránky 25 - 41
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím