Výskyt barytokalcitu na žíle Bt22U, šachta 19, uran-polymetalický revír Příbram (Česká republika)

Stránky 42 - 45
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím