Supergenní minerály As ze štola č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika)

Stránky 201-209
Citace KRTEK, Václav, ZEMAN, Miroslav, MALÍKOVÁ, Radana, PAULIŠ, Petr a SEJKORA, Jiří. Supergenní minerály As ze štola č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 201-209. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/supergenni-mineraly-as-ze-stola-c-2-preisselberg-rudni-revir-krupka-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím