Barytová mineralizace ve svrchnokarbonských slepencích na lokalitě Pecka-Hrubá skála (podkrkonošská pánev, Česká republika)

Stránky 195-200
Citace ŠKODA, Radek, MATÝSEK, Dalibor, DOLNÍČEK, Zdeněk a JIRÁSEK, Jakub. Barytová mineralizace ve svrchnokarbonských slepencích na lokalitě Pecka-Hrubá skála (podkrkonošská pánev, Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 195-200. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/barytova-mineralizace-ve-svrchnokarbonskych-slepencich-na-lokalite-pecka-hruba-skala-podkrkonosska-panev-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím