Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan

Stránky 210-222
Citace ČOPJAKOVÁ, Renata, LOSOS, Zdeněk, PROKOP, Jiří a KARÁSEK, Jaromír. Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 210-222. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/mineralogie-a-geneze-horninovych-ulomku-s-pegmatitovou-texturou-z-eluvia-serpentinitu-u-nove-vsi-u-oslavan
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím