Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika)

Stránky 143-156
Citace BUREŠ, Bohuslav, PLÁŠIL, Jakub a SEJKORA, Jiří. Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 143-156. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/neobvykla-asociace-supergennich-mineralu-uranu-ze-zily-jan-evangelista-jachymov-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím