3D distribúcia titanitových inklúzií v granáte z lokality Modra-Harmónia (Malé Karpaty, Slovensko)

Stránky 131-142
Citace RUŽIČKA, Peter, HAIN, Miroslav, BAČÍK, Peter, MILOVSKÁ, Stanislava a JUHÁSZ, Pavol. 3D distribúcia titanitových inklúzií v granáte z lokality Modra-Harmónia (Malé Karpaty, Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 131-142. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/3d-distribucia-titanitovych-inkluzii-v-granate-z-lokality-modra-harmonia-male-karpaty-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím