Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy)

Stránky 157-170
Citace ŘÍDKÝ, Jaroslav, ŠREIN, Vladimír, ŠREINOVÁ, Blanka a PŮLPÁN, Marek. Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 157-170. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/kamenne-nalezy-z-neolitickeho-sidelniho-arealu-ve-vchynicich-severozapadni-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím