Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan

Pages 210-222
Citation ČOPJAKOVÁ, Renata, LOSOS, Zdeněk, PROKOP, Jiří a KARÁSEK, Jaromír. Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2013, 21(2), 210-222. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/21-2/mineralogie-a-geneze-horninovych-ulomku-s-pegmatitovou-texturou-z-eluvia-serpentinitu-u-nove-vsi-u-oslavan
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím