Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika)

Stránky 113-130
Citace SEJKORA, Jiří, ŠKÁCHA, Pavel, VENCLÍK, Viktor a PLÁŠIL, Jakub. Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, 21(2), 113-130. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/21-2/vanad-uranova-mineralizace-v-lomu-prachovice-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2013/21/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím