Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)

Stránky 76-82
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2011/19/1

The five supergene minerals from individual sites of the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic) are recently identified by PXRD and EDS analyses. They are kaňkite from Mírovka, plumbojarosite from Čistá, pyromorphite and cerussite from Termesivy and scorodite from Ovčín. The origin of described minerals is connected with weathering of primary sulfide minerals, mainly arsenopyrite, pyrite and galena.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím