Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)

Pages 76-82
Citation JEBAVÁ, Ivana, KOPECKÝ, Stanislav a PAULIŠ, Petr. Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2011, 19(1), 76-82. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/19-1/nove-nalezy-supergenni-mineralizace-v-havlickobrodskem-rudnim-reviru-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2011/19/1

The five supergene minerals from individual sites of the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic) are recently identified by PXRD and EDS analyses. They are kaňkite from Mírovka, plumbojarosite from Čistá, pyromorphite and cerussite from Termesivy and scorodite from Ovčín. The origin of described minerals is connected with weathering of primary sulfide minerals, mainly arsenopyrite, pyrite and galena.

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím