Churchit-(Y) z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 32-34
Citace CIVIŠ, Svatopluk, TOEGEL, Vlastimil a PAULIŠ, Petr. Churchit-(Y) z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2011, 19(1), 32-34. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/19-1/churchit-y-z-uranoveho-loziska-zalesi-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2011/19/1

Relatively rare yttrium phosphate, churchite-(Y), was found at mine dump in the abandoned uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mountains (Czech Republic). Churchite-(Y) forms light grey and white-grey globular aggregates up to 0.5 mm in size composed by tiny tabular crystals. Churchite-(Y) was identified by PXRD and its chemical composition corresponds to the empirical formula (Y0.72Ca0.16Nd0.05 Sm0.03Gd0.03Dy0.03La0.02Er0.02)Σ1.06 [(PO4)0.97(AsO4)0.01]Σ0.98.2 H2O on the basis 2 apfu. The churchite-(Y) find at Zálesí represents sixth proved occurrence of this mineral phase in the Czech Republic.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím