Supergénna síra z antimonitového ložiska Chyžné-Herichová, Slovenská republika

Stránky 35-38
Citace BÁLINTOVÁ, Tímea, BAČÍK, Peter a ŠTEVKO, Martin. Supergénna síra z antimonitového ložiska Chyžné-Herichová, Slovenská republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2009, 17(2), 35-38. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/17-2/supergenna-sira-z-antimonitoveho-loziska-chyzne-herichova-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2009/17/2

Supergene sulphur was found in the abandoned mine adit of the Chyžné-Herichová hydrothermal antimony deposit. Mostly it forms yellow rounded crystals up to 1 mm, rarely have some crystals skeletal habit. Sulphur crystals growth on the weathered stibnite, kermesite, valentinite in association with amorphous secondary minerals of Sb in vugs of quartz-stibnite veins. Crystals of sulphur sometimes have a skeletal habit. The unit-cell parameters of sulphur are a = 1.4645(6), b = 12.8602(6), c = 24.4554(15) Å and V = 3291.1(2) Å3. Sulphur formed (sub)recently by the interaction of acid solutions which were produced by the weathering of pyrite or stibnite.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím