Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika)

Stránky 69-72
Citace VESELOVSKÝ, František, TOEGEL, Vlastimil, PAULIŠ, Petr a FRANC, Jiří. Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2009, 17(2), 69-72. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/17-2/mottramit-z-vapencoveho-kamenolomu-smrcnik-horni-lipova-u-jeseniku-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2009/17/2

Supergene Pb-Cu vanadate mottramite was found in the limestone quarry Smrčník near Horní Lipová, Silesia, Czech Republic. The mineral forms black-brown, locally slightly greenish and brown translucent coatings consisting of tiny (ca 0.05 mm, max. 0.15 mm large) semi-spheroidal aggregates that rest on fractures filled with cavernous quartz gangue with galena. Mottramite crystal formula corresponds to Pb1.008(Cu0.955Zn0,002Ca0,072)S1.029(V0,887P0.100)S0..987O4.000 (OH)1.00. Its XRD data suit with those of mottramite given in literature. It is the fifth occurrence of this rare mineral in the Czech Republic.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím