Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň

Stránky 158-163
Citace RENÉ, Miloš. Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 158-163. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/variabilita-dvojslidnych-granitu-na-uranovem-lozisku-okrouhla-radoun
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím