Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko -hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma

Stránky 155-158
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím