Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň

Pages 158-163
Citation RENÉ, Miloš. Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 158-163. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/variabilita-dvojslidnych-granitu-na-uranovem-lozisku-okrouhla-radoun
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím