Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách

Stránky 174-179
Citace SEJKORA, Jiří, PAULIŠ, Petr a MALEC, Jan. Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 174-179. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/supergenni-selenova-mineralizace-na-uranovem-lozisku-zalesi-v-rychlebskych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím