Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách

Pages 174-179
Citation SEJKORA, Jiří, PAULIŠ, Petr a MALEC, Jan. Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 174-179. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/supergenni-selenova-mineralizace-na-uranovem-lozisku-zalesi-v-rychlebskych-horach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím