Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram - Háje

Stránky 171-174
Citace SEJKORA, Jiří, LITOCHLEB, Jiří, BUREŠ, Bohuslav a JINDRA, Jaroslav. Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram - Háje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 171-174. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/nove-nalezy-supergenni-mineralizace-na-halde-uranoveho-dolu-c-16-pribram-haje
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím