Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)

Stránky 113-123
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 113-123. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/selenidy-z-loziska-bytiz-pribramsky-uran-polymetalicky-revir
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím