Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti

Stránky 123-131
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, ŠREIN, Vladimír, LITOCHLEBOVÁ, Eva, Jaroslav, JINDRA. Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 12, 12(1), 123-131. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/magnetit-a-jeho-postaveni-v-paragenezich-hydrotermalnich-zil-pribramske-rudni-oblasti
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím