Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)

Pages 113-123
Citation LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 113-123. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/selenidy-z-loziska-bytiz-pribramsky-uran-polymetalicky-revir
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím