Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko -hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma

Pages 155-158
Citation PAŽOUT, Richard. Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko -hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 155-158. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/nove-nalezy-sekundarnich-mineralu-v-kutnohorskem-rudnim-reviru-valentinit-a-brochantit-z-gruntecko-hlouseckeho-pasma-kankit-z-turkanskeho-pasma
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím