Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti

Pages 123-131
Citation LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří, ŠREIN, Vladimír, LITOCHLEBOVÁ, Eva a JINDRA, Jaroslav. Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2004, 12(1), 123-131. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/12-1/magnetit-a-jeho-postaveni-v-paragenezich-hydrotermalnich-zil-pribramske-rudni-oblasti
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Share on Social Networks
Rozumím