Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku

Pages 152-153
Citation KUČERA, Jan, SLOBODNÍK, Marek a KADLUBEC, Josef. Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 152-153. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/nove-vyskyty-mineralu-na-polymetalickych-zilach-nizkeho-jeseniku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím