Dlhoprizmatický a vláknitý dravit z lokality Grexa pri Rožňave (Spišsko-gemerské rudohorie, východné Slovensko)

Stránky 195-198
Citace UHER, Pavel. Dlhoprizmatický a vláknitý dravit z lokality Grexa pri Rožňave (Spišsko-gemerské rudohorie, východné Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 195-198. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/dlhoprizmaticky-a-vlaknity-dravit-z-lokality-grexa-pri-roznave-spissko-gemerske-rudohorie-vychodne-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím