Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou

Stránky 199-201
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím