Dlhoprizmatický a vláknitý dravit z lokality Grexa pri Rožňave (Spišsko-gemerské rudohorie, východné Slovensko)

Pages 195-198
Citation UHER, Pavel. Dlhoprizmatický a vláknitý dravit z lokality Grexa pri Rožňave (Spišsko-gemerské rudohorie, východné Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 195-198. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/dlhoprizmaticky-a-vlaknity-dravit-z-lokality-grexa-pri-roznave-spissko-gemerske-rudohorie-vychodne-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím