Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea (Collection of seal matrices and stamps from the National Museum Archive)

Stránky 44-68
Citace BĚLIČOVÁ, Milena. Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea (Collection of seal matrices and stamps from the National Museum Archive). Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(1-2), 44-68. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-1-2/sbirka-pecetnich-typaru-a-razitek-archivu-narodniho-muzea-collection-of-seal-matrices-and-stamps-from-the-national-museum-archive
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím