Otisky pečetí v Eichlerově sbírce Archivu Národního muzea (Seal impressions in Eichler’s Collection in the National Museum Archive)

Stránky 69-84
Citace WOITSCHOVÁ, Klára. Otisky pečetí v Eichlerově sbírce Archivu Národního muzea (Seal impressions in Eichler’s Collection in the National Museum Archive). Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(1-2), 69-84. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-1-2/otisky-peceti-v-eichlerove-sbirce-archivu-narodniho-muzea-seal-impressions-in-eichlers-collection-in-the-national-museum-archive
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím