Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy (Processions and pilgrims on the pilgrims’ route to Hájek u Prahy)

Stránky 24-43
Citace PAŘÍZKOVÁ, Kateřina . Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy (Processions and pilgrims on the pilgrims’ route to Hájek u Prahy). Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(1-2), 24-43. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-1-2/procesi-a-poutnici-na-poutni-ceste-do-hajku-u-prahy-processions-and-pilgrims-on-the-pilgrims-route-to-hajek-u-prahy
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím