Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea (Collection of seal matrices and stamps from the National Museum Archive)

Pages 44-68
Citation BĚLIČOVÁ, Milena. Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea (Collection of seal matrices and stamps from the National Museum Archive). Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2012, 181(1-2), 44-68. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/181-1-2/sbirka-pecetnich-typaru-a-razitek-archivu-narodniho-muzea-collection-of-seal-matrices-and-stamps-from-the-national-museum-archive
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/1-2Share on Social Networks
Rozumím