Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea (Collection of seal matrices and stamps from the National Museum Archive)

Pages 44-68
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/1-2Share on Social Networks
Rozumím