Krátké pojednání o ženském oděvu pozdní fáze doby stěhování národů. Úvahy k funkci párových spon na příkladě nálezu z ženského hrobu ve Zvoleněvsi u Slaného / Short essay on female costume of the Late Phase of the Migration Period. Some considerations to

Stránky 38-50
Citace URBANOVÁ, Kristýna . Krátké pojednání o ženském oděvu pozdní fáze doby stěhování národů. Úvahy k funkci párových spon na příkladě nálezu z ženského hrobu ve Zvoleněvsi u Slaného / Short essay on female costume of the Late Phase of the Migration Period. Some considerations to . Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2011, 180(3-4), 38-50. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-3-4/kratke-pojednani-o-zenskem-odevu-pozdni-faze-doby-stehovani-narodu-uvahy-k-funkci-parovych-spon-na-priklade-nalezu-z-zenskeho-hrobu-ve-zvolenevsi-u-slaneho-short-essay-on-female-costume-of-the-late-phase-of-the-migration-period-some-considerations-to
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím