Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně / Glass objects from the Early Medieval sovereign grave in Kolín

Stránky 51-81
Citace KOŠTA, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Hedvika a HULÍNSKÝ, Václav. Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně / Glass objects from the Early Medieval sovereign grave in Kolín. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2011, 180(3-4), 51-81. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-3-4/sklenene-predmety-z-rane-stredovekeho-knizeciho-hrobu-v-koline-glass-objects-from-the-early-medieval-sovereign-grave-in-kolin
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím