Děti v českém pravěku (od neolitu po dobu bronzovou) / Childern in Czech Prehistory (from the Neolithic to The Bronze Age)

Stránky 20-37
Citace VELOVÁ, Lucie. Děti v českém pravěku (od neolitu po dobu bronzovou) / Childern in Czech Prehistory (from the Neolithic to The Bronze Age). Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2011, 180(3-4), 20-37. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-3-4/deti-v-ceskem-praveku-od-neolitu-po-dobu-bronzovou-childern-in-czech-prehistory-from-the-neolithic-to-the-bronze-age
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím