Vztahy Sylvie Kateřiny Černínové, rozené Carettové z Millesima, s jejími blízkými / Relationships between Sylvie Kateřina Černínová, born Caretto of Millesimo, and her relatives.

Stránky 142-161
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím