Spory městečka Janovice nad Úhlavou o privilegia v 18. století / Controversy of the town Janovice nad Úhlavou for its privileges in the 18th century.

Stránky 162-193
Citace LHOTÁK, Jan. Spory městečka Janovice nad Úhlavou o privilegia v 18. století / Controversy of the town Janovice nad Úhlavou for its privileges in the 18th century. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2008, 177(3-4), 162-193. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/177-3-4/spory-mestecka-janovice-nad-uhlavou-o-privilegia-v-18-stoleti-controversy-of-the-town-janovice-nad-uhlavou-for-its-privileges-in-the-18th-century
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím