1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II / 1609: a summer disputation between Czech classes and Lobkovic chancellor II

Stránky 125-141
Citace ČECHURA, Jaroslav a ČERNÁ, Alena M.. 1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II / 1609: a summer disputation between Czech classes and Lobkovic chancellor II. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2008, 177(3-4), 125-141. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/177-3-4/1609-letni-spor-ceskych-stavu-a-kanclere-lobkovice-ii-1609-a-summer-disputation-between-czech-classes-and-lobkovic-chancellor-ii
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím