1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II / 1609: a summer disputation between Czech classes and Lobkovic chancellor II

Stránky 125-141
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2008/177/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím