Vztahy Sylvie Kateřiny Černínové, rozené Carettové z Millesima, s jejími blízkými / Relationships between Sylvie Kateřina Černínová, born Caretto of Millesimo, and her relatives.

Pages 142-161
Journal of the National Museum. History Series | 2008/177/3-4Share on Social Networks
Rozumím