HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (edd.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Stránky 86–87
DOI 10.37520/amnpsc.2020.013
Typ článku Recenze
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2020/65/1-2

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím