HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (edd.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5.

Stránky 86–87
DOI 10.37520/amnpsc.2020.013
Typ článku Recenze
Citace VEVERKOVÁ, Monika. HRADILOVÁ, Marta – TOŠNEROVÁ, Marie (edd.). Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. ISBN 978-80-87782-83-5. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Praha: Národní muzeum, 2020, 65(1-2), 86–87. DOI: https://doi.org/10.37520/amnpsc.2020.013. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/65-1-2/hradilova-marta-tosnerova-marie-edd-jakz-lide-hodnoverni-zpravu-cini-formy-pisemne-komunikace-v-ranem-novoveku-praha-masarykuv-ustav-a-archiv-av-cr-2018-isbn-978-80-87782-83-5
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2020/65/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím