JRV. Provenienční skladba knihovního fondu J. R.Vilímek v Památníku národního písemnictví

Stránky 87-93
Klíčová slova Josef Richard Vilímek Snr (1835–1911) – Josef Richard Vilímek Jnr (1860–1938) – the publishing house Josef R. Vilímek (1858–1949) – library collection – Library of the Museum of Czech Literature – provenance research
Citace KOLAŘÍK, Karel. JRV. Provenienční skladba knihovního fondu J. R.Vilímek v Památníku národního písemnictví . Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2013, 58(3-4), 87-93. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/58-3-4/jrv-proveniencni-skladba-knihovniho-fondu-j-rvilimek-v-pamatniku-narodniho-pisemnictvi
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2013/58/3-4

The library collection of J. R. Vilímek deposited in the Museum of Czech Literature consists of various book sets issued by the publishing house Jos. R. Vilímek and of personal libraries of some members of the Vilímek family. Building on the information provided by a provenance analysis of this collection, this treatise attempts to shed light on its composition and put it in the context of the few facts that are available on publishers’ libraries and on the actual operation of publishing houses. It explains in detail the provenance features of individual original library sets and draws attention to the contamination of the collection by volumes belonging to other collections.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím