Co přinese výzkum proveniencí výzkumu čtenářské kultury raného novověku a naopak?

Stránky 59-65
Klíčová slova Reader – book culture – book history – 16th, 17th and 18th centuries – ex libris – supralibros – book notes
Citace PIŠNA, Jan. Co přinese výzkum proveniencí výzkumu čtenářské kultury raného novověku a naopak? . Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2013, 58(3-4), 59-65. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/58-3-4/co-prinese-vyzkum-provenienci-vyzkumu-ctenarske-kultury-raneho-novoveku-a-naopak
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2013/58/3-4

The study is aimed at relations between provenance research and the research of reader and reading history in the Early Modern Period. It explains various types and ways of property marking on selected examples of ownership notes. These are important for attaining a better knowledge of the contemporary readers’ approach to books.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím