Špecifiká provenienčného výskumu šľachtických knižníc na Slovensku na príklade pálfiovskej knižnice

Stránky 54-58
Klíčová slova Book culture history – history of aristocratic libraries – noble family library – book provenance – Rudolf Pálffy (1719–1768) – Leopold Pálffy (1716–1773) – Lamberg family – ex libris
Citace SIBYLOVÁ, Michaela. Špecifiká provenienčného výskumu šľachtických knižníc na Slovensku na príklade pálfiovskej knižnice. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2013, 58(3-4), 54-58. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/58-3-4/specifika-proveniencneho-vyskumu-slachtickych-kniznic-na-slovensku-na-priklade-palfiovskej-kniznice
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2013/58/3-4

The study deals with the topic of aristocratic library provenance research in Slovakia. It mentions various particularities of this research, above all in the case of the libraries of noble families. It illustrates collecting activities over generations. The author characterises this type of research and sets the aristocratic library from the Castle of Červený Kameň as an example. This collection belonged to the Pálffy family – a wealthy Hungarian noble family, very influential in politics. In the study, the author mentions mainly the lineage of this family from the Castle of Červený Kameň and from Stupava and refers to the noble Lamberg family with the right to the Hungarian citizenship.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím